Vážení rodičia a priatelia školy,

Blíži sa termín ( do 27.4.2021), kedy môžete našej škole venovať 2% Vašich daní.

Z dôvodu mimoriadnej situácie Vás prosíme, aby ste vyplnili tlačivo VYHLÁSENIE, ktoré nájdete tu files/Vyhlasenie-o-ZD-2020_editovatelne.pdf,

podpísali ho a priložili ďalšie tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Obidve tlačivá doručte do školy, poprípade nechajte na OÚ v Súľove, alebo v Jablonovom (pracovníčky OÚ nám ich odovzdajú).  

V prípade nejasností volajte 0903 131 222.