Dňa 11.4.2018 sa v Bytči konalo okresné kolo Biologickej olympiády, ktorého sa zúčastnili aj naše tri žiačky. V odbore zoológia súťažila Romana Čičková zo 6. ročníka, Karin Staríčková z 8. ročníka sa zúčastnila botaniky a 1. miesto v oblasti geológia získala Veronika Rantúchová z 8. ročníka.

Dievčatám ďakujeme a želáme veľa ďalších úspechov.

Krajské kolo Geografickej olympiády prebehlo 12.4.2018 v Ružomberku. Zúčastnili sa ho bratia Martin Tarhaj a Samuel Tarhaj z 9. ročníka. Obaja súťažiaci boli úspešnými riešiteľmi. Do krajského kola postúpilo 31 súťažiacich, pričom Martin Tarhaj sa umiestnil na 17. mieste a Samuel Tarhaj na 19. mieste.

Obom blahoželáme k pekným výsledkom.

Dňa 6.2.2018 sa v Bytči konalo okresné kolo Geografickej olympiády. Našu školu reprezentovali v kategórii F (6. a 7. ročník) Alexander Sakala (6.roč.), Romana Čičková (6.roč.), Marek Gajdoš (7.roč.) a v kategórii E (8. a 9. ročník) Zuzana Košteková (8.roč.), Samuel Tarhaj (9.roč.), Martin Tarhaj (9.roč.). Samuel Tarhaj získal krásne 2. miesto a Martin Tarhaj sa umiestnil na peknom 3. mieste.

Všetkým zúčastneným ďakujeme.

Školské kolo Geografickej olympiády sa konalo 7. a 8.12. 2017.  Do kategórie F (6. a 7. ročník) sa zapojili Alexander Sakala, Romana Čičková, Matúš Čička (6. roč.) a Samuel Šefara, Marek Gajdoš, Marek Pistovčák (7. roč.). V kategórii E (8. a 9. ročník) súťažili Sabína Čičková, Zuzana Košteková (8. roč.) a Samuel Tarhaj, Martin Tarhaj (9. roč.).

Výsledky:

- kategória F:  1. miesto   Alexander Sakala

2. miesto    Romana Čičková

3. miesto    Samuel Šefara

- kategória E:  1. miesto    Samuel Tarhaj

                        2. miesto    Martin Tarhaj

                        3. miesto    Zuzana Košteková   

Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom blahoželáme.

Dňa 29.9.2017 sa v Hradnej konalo školské kolo v cezpoľnom behu.

V kategórii chlapcov pretekali:

-  žiaci 6. ročníka: Alexander Sakala, Marek Kocian, Šimon Kamas, Tobias Beroš

-   žiaci 7. ročníka: Juraj Pištek, Jakub Škritek, Samuel Šefara

-    žiaci 9. ročníka: Patrik Ďurajka, Samuel Tarhaj, Pavol Hrivo, Adam Maslík

V kategórii dievčat pretekali:

-  žiačky 8. ročníka: Veronika Rantúchová, Karin Staríčková

-   žiačka 9. ročníka: Natália Tabačíková

Výsledky:            Chlapci                            Dievčatá

   1. miesto       Pavol Hrivo                   Natália Tabačková

   2. miesto       Adam Maslík                 Karin Staríčková

   3. miesto       Samuel Šefara               Veronika Rantúchová

Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme.

Dňa 08.03.2018 sa žiačky 6., 8. a 9. ročníka zúčastnili okresného kola vo florbale v Bytči, kde vybojovali krásne 1. miesto.

Ďakujeme týmto 12-tim hráčkam:

-  Sandra Hrehorová, Romana Čičková (6.ročník)

-  Veronika Rantúchová, Ivana Tabačíková, Katarína Smatanová, Karin Staríčková (8. ročník)

- Kristína Čičková, Natália Danížková, Kristína Rantúchová, Eliška Galová, Daniela Kocianová  a Emma Kudelčíková (9. ročník)

10. apríla odohrali ťažký postupový zápas do krajského kola v Belej, kde neuspeli. Aj tak im ďakujeme a prajeme im naďalej radosť z hry.

Okresné kolo v stolnom tenise sa uskutočnilo dňa 01.02.2018 v Bytči.Družstvo dievčat v zložení Romana Čičková, Veronika Rantúchová, Kristína Rantúchová a Emma Kudelčíková získali 2. miesto.

Družstvo chlapcov v zložení Adam Tvrdý, Samuel Šefara,  Pavol Hrivo a Lukáš Húdek získali 4. miesto.

Všetkým naším reprezentantom ďakujeme a blahoželáme im.

Dňa 16.1. a 17.1. 2018 sa uskutočnilo školské kolo v stolnom tenise. Zúčastnilo sa 28 žiakov.

Zúčastnení chlapci: 

- 6. ročník: Šimon Kamas, Šimon Kuriš, Alexander Sakala, Matúš Čička

- 7. ročník: Samuel Čička, Dominik Hrehor, Juraj Pištek, Samuel Šefara

- 8. ročník: Timotej Čička

- 9. ročník: Samuel Tarhaj, Peter Hanulík, Martin Tarhaj, Jakub Kereš, Matúš Smatana, Patrik Ďurajka, Matúš Bubla, Pavol Hrivo, Adam Maslík, Adam Tvrdý, Lukáš Húdek, Jakub Paur, Patrik Kremeň, Samuel Škritek

 

Výsledky - chlapci:

1. miesto Adam Tvrdý

2. miesto Samuel Šefara

3. miesto Pavol Hrivo

4. miesto Matúš Bubla

5. miesto Lukáš Húdek

 

Výsledky – dievčatá:

1. miesto Katarína Smatanová  8.roč.

2. miesto Veronika Rantúchová 8. roč.

3. miesto Kristína Rantúchová 9.roč.

4. miesto Romana Čičková 6. roč.

5. miesto Emma Kudelčíková 9.roč.

Blahoželáme.

 

Okresné kolo v bedmintone sa konalo dňa 26.10.2017 na gymnáziu v Bytči. Úspešne nás reprezentovali žiaci 9. ročníka Adam Tvrdý, Lukáš Húdek, Kristína Čičková, Natália Danížková.

Výsledky: - družstvo chlapcov vybojovalo krásne 2. miesto

                  - družstvo dievčat vybojovalo krásne 3. miesto

Blahoželáme vám a prajeme veľa ďalších športových úspechov.

V dňoch 16. a 17.10. 2017 prebiehalo v Jablonovom školské kolo v bedmintone. Účasť bola veľká, čo nás veľmi potešilo. Spolu sa ho zúčastnilo 40 žiakov II. stupňa z toho 26 chlapcov a 14 dievčat.

Zúčastnení chlapci:  - 5. ročník: Adam Hanulík, Peter Baláž, Matej Majtán

                                 - 6. ročník: Šimon Kamas, Šimon Kuriš, Alexander Sakala,

                                                    Tobias Beroš, Matúš Čička

                                   - 7. ročník: Samuel Čička, Dominik Hrehor, Marek Pistovčák,   

                                                      Juraj Pištek, Štefan Galo, Samuel Šefara

                                   - 9. ročník: Samuel Tarhaj, Peter Hanulík, Martin Tarhaj, Jakub Kereš,

                                                      Matúš Smatana, Patrik Ďurajka, Matúš Bubla, Jakub Paur

                                                      Adam Maslík, Adam Tvrdý, Lukáš Húdek, Pavol Hrivo

Zúčastnené dievčatá: - 5 ročník: Laura Galová

                                   - 6. ročník: Sandra Hrehorová, Romana Čičková, Laura Danížková

                                   - 7. ročník: Dominika Majtánová, Veronika Karasová

                                   - 8. ročník: Ema Danížková, Katarína Smatanová, Sabína Čičková,

                                                      Ivana Tabačíková, Veronika Rantúchová

                                  - 9. ročník: Kristína Čičková, Natália Danížková, Kristína Rantúchová

Po niekoľkých hodinách vyrovnaných súbojov nakoniec zvíťazili:

                                     Chlapci                                    Dievčatá

       1. miesto             Adam Tvrdý                        Kristína Čičková

       2. miesto             Lukáš Húdek                       Natália Danížková

       3. miesto             Jakub Paur                          Kristína Rantúchová

Všetkým zapojeným ďakujeme a víťazom blahoželáme.

V krajskom kole v cezpoľnom behu, ktoré sa konalo 10.10.2017 v Liptovskom Mikuláši, našu školu v silnej konkurencii reprezentovali Pavol Hrivo, Natália Tabačíková, Karin Staríčková, Veronika Rantúchová.

Výsledky: - Pavol Hrivo pretekal v kategórii jednotlivcov a dobehol na 19. mieste

- dievčatá súťažili v kategórii družstiev, skončili na 10. mieste

Naším bojovníkom ďakujeme a prajeme im veľa ďalších športových úspechov.

Okresné kolo v cezpoľnom behu sa uskutočnilo dňa 05.10.2017 v Bytči. Úspešne nás reprezentovali Pavol Hrivo, Adam Maslík, Samuel Šefara, Natália Tabačíková, Karin Staríčková, Veronika Rantúchová.

Výsledky:

- v kategórii jednotlivcov zvíťazil Pavol Hrivo – 1.miesto

- v kategórii družstiev sa dievčatá umiestnili na 1. mieste a chlapci na 4. mieste.

Všetkým naším reprezentantom ďakujeme a blahoželáme im.

Opäť nastalo fašiangové obdobie, ktoré je charakteristické rôznymi plesmi, karnevalmi, sprievodmi masiek a pod. Dňa 9. 2. 2018 sa KD v Súľove premenil na zázračnú miestnosť plnú karnevalových masiek (rozprávkových bytostí, športových fanúšikov...). Žiaci sa zapájali do rôznych súťaží, v ktorých mohli získať sladkú odmenu.

Špeciálna porota hlasovaním určila 10 naj... masiek. Udelený diplom bol pre víťazov tým najkrajším ocenením. Sladkú odmenu si okrem ocenených odniesol každý účastník. Veľké poďakovanie patrí aj rodičovskému združeniu, ktoré zabezpečilo sladké odmeny. O dobrú náladu a vynikajúcu hudbu sa postarali žiaci 9.ročníka.

Foto vo fotogalérii...

     Streda opäť patrila zvieratám. Štvrtého októbra si  pripomíname Svetový deň zvierat. Tento deň je zároveň sviatkom sv. Františka z Assisi, patróna zvierat a chudobných.
Je oslavou života zvierat vo všetkých jeho formách a pripomienkou dôležitosti vzťahu ľudí k živočíšnej ríši. Deviataci pri tejto príležitosti predstavili žiakom svojich domácich miláčikov (korytnačku a škrečka), porozprávali im o starostlivosti a ich potrebách. Okrem toho bola vyhlásená aj triedna súťaž. Žiaci si mali priniesť nejaký predmet, ktorý znázorňoval živočícha (mohlo to byť plyšové zvieratko, kľúčenka, knižka, peračník a pod.). Bolo zaujímavé pozorovať, ako sa počas prestávok hrali s týmito ,, zvieracími kamarátmi ".
      Zorganizovali sme aj  finančnú zbierku pre opustené a zranené zvieratá. Spoločnými silami sa vyzbieralo 65 eur, ktoré budú zaslané do Záchrannej stanice v Zázrivej. Touto cestou sme chceli upozorniť na neohľaduplnosť ľudí k týmto nemým tvorom a poukázať na dôležitosť spolužitia človeka a zvieraťa.


Všetkým prispievateľom ĎAKUJEME :D

Foto vo fotogalérii ...

       V stredu 27. septembra 2017 si žiaci našej školy, rovnako ako mnohé školy na Slovensku, pripomenuli Svetový deň mlieka v školách. Podstatou tohto dňa je upozorniť žiakov na dôležitosť pitia mlieka  a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.
       Mlieko obsahuje výživné a stavebné látky nevyhnutné pre stavbu tela a rast v detskom veku človeka. Okrem bielkovín, mliečneho cukru a vitamínov je významnou zložkou mlieka aj niekoľko minerálnych látok, spomedzi ktorých sú najdôležitejšími vápnik a fosfor. Oba sú v ľudskej výžive nenahraditeľné na tvorbu kostí a zubov.
        Pretože deti rady súťažia, opäť sme vyhlásili súťaž o SUPERTRIEDU ŠKOLY. V tento deň si mali žiaci priniesť mliečnu desiatu a zvieratko, ktoré nám dáva mlieko (kravu, kozu, ovcu). Po splnení úloh im boli pridelené jednotlivé body.