Členovia rady školy

Mgr. Gabriela Rosová

zástupca pedagogických zamestnancov – predseda rady školy

Mgr. Iveta Maceková

zástupca pedagogických zamestnancov

Helena Hozdeková

zástupca nepedagogických zamestnancov

Mgr. Miroslava Danížková

zástupca rodičov

Ondrej Danížek

zástupca rodičov

Anastázia Galová

zástupca rodičov

Martina Rebrošová

zástupca rodičov

Ing. Jaroslav Bušfy

zástupca zriaďovateľa

Mgr. Anna Ďurajková

zástupca zriaďovateľa

Ladislav Čička

zástupca zriaďovateľa

Vincent Bučo

zástupca zriaďovateľa