Základná škola s materskou školou Súľov-Hradná 64

a Základná škola J.  I.  Bajzu,

dňa12. 1. 2016 v čase od 14.00hod. do 16.00hod. zorganizovali na Gymnáziu v Bytči workshop o možnostiach vzdelávania sa pedagogických zamestnancov v zahraničí v rámci programu Erasmus+, mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania. V rámci workshopu poskytli záujemcom námety na aktivity a prezentovali získané skúseností z mobilít v Spojenom kráľovstve na zvýšenie motivácie žiakov učiť sa. Zároveň poskytli prítomným cenné rady, ako majú postupovať pri vypracovávaní projektov. Lebo len dobre prepracovaný projekt má šancu na získanie finančných prostriedkov zo zdrojov EU.

Všetky účastníčky mobilít počas workshopu informovali prítomných aj o svojich skúsenostiach a zážitkoch zo študijného pobytu pre učiteľov a poskytli im námety, ako majú projekt vypracovať, kde nájdu dôležité informácie a linky programu Erasmus+. Prítomné pani učiteľky i učiteľ si pozreli prezentácie zo študijného pobytu v Canterbury, ktoré sú umiestnené aj na stránkach škôl. Prostredníctvom  programu Skype sme sa spojili s pani Evelínou Trubiansky zo spoločnosti Erasmus Plus Teachers z Banskej Bystrice, ktorá tiež porozprávala, ako sa majú prípadní záujemcovia uchádzať o grant a ako treba projekt vypracovať.

Workshop prebehol úspešne, zúčastnení pedagógovia odchádzali spokojné a plné nadšenia.

Všetkým žiadateľom o grant z EU držíme palce a želáme veľa šťastia!