Zapojenie žiakov do projektu Erasmus+

Žiaci našej základnej školy v sa tiež stali súčasťou projektu Erasmus+. Počas pobytu učiteľov v Anglicku, bola nadviazaná spolupráca so zahraničnými učiteľmi iných škôl. Dohodli sme sa na vzájomnej komunikácii našich žiakov formou súkromných listov. Naším zámerom bolo vniesť reálny svet anglického jazyka do života našich detí i našej školy.

Táto aktivita sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom u detí. Používajú anglický jazyk ako prostriedok komunikácie s priateľom z inej krajiny. Touto zaujímavou a nenásilnou formou sa zdokonaľujú v cudzom jazyku a zároveň sa dozvedia informácie o bežnom živote, starostiach i radostiach detí inej kultúry.