Letné prázdniny  a škola

Hurá! Letné prázdniny. Dva mesiace oddychu. Žiadna škola, domáce úlohy a písomky. Toto si povedia všetci žiaci našej školy v posledný deň školského roka. Ale my, učiteľky anglického jazyka, sme sa minulý rok tešili na školu počas letných prázdnin. Zúčastnili sme sa zahraničnej stáže v rámci projektu Erasmus+ v centre vzdelávania Pilgrims, ktoré sa nachádza v historickom mestečku Canterbury v Anglicku. Počas dvoch týždňov komunikácie v anglickom jazyku sme získali cenné poznatky, ktoré využívame vo výučbe cudzieho jazyka.

Stretli sme sa s učiteľmi z celého sveta napr. Kanady, Nemecka, Talianska, Portugalska, Japonska, Libanonu, Turecka, Ukrajiny, Poľska, Francúzska, Anglicka ale aj z Austrálie a mnohých ďalších krajín. Navzájom sme si vymenili poznatky v rámci školského systému, tradícií, zvyklostí a aj kultúry našich krajín. Naučili sme sa mnohé inovatívne metódy, ktoré sme aplikovali počas školského roka 2015/2016 na hodinách angličtiny. Naša škola nadviazala aj spoluprácu so zahraničnou školou z Turecka. Žiaci z oboch škôl navzájom komunikujú v angličtine formou súkromných listov.

Mali sme možnosť aj prakticky (na vlastnej koži) spoznať Anglicko, jeho reálie (kultúru, históriu, dopravu, tradičné jedlá, školský systém) a oboznámiť s nimi aj našich pedagógov a žiakov. Dúfame, že nadšenie z pobytu, ktoré sme si priniesli domov, sme preniesli na všetkých, ktorí s nami zdieľali naše zážitky a postrehy.