Predmetová komisia spoločensko-vedných predmetov

Získané skúsenosti a inovované metodické postupy vo výučbe z projektu v kľúčovej akcii KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov programu Erasmus+ boli prezentované počas zasadnutia predmetovej komisie a metodického združenia dňa 11.1.2016.

Let´s talk  English together
Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania

ZŠ s MŠ Súľov-Hradná 64
Mgr. Júlia Tarhajová, Mgr. Marcela Trebulová

Ciele projektu 2015:

Vyslať pedagógov anglického jazyka druhého stupňa ZŠ na metodický pobyt v UK

zlepšiť ich odbornosť pre rozvoj kvality výučby anglického jazyka

zlepšiť a inovovať vyučovacie metódy týchto učiteľov

zdokonaliť pedagógov v rôznych komunikačno-jazykových kompetenciách.

Projektový partner: Pilgrims - The Education & Training Company Limited, Spojené kráľovstvo

poskytuje vzdelávanie pre učiteľov a profesionálne tréningy v anglickom jazyku so zameraním sa na metodiky vzdelávania

ponúkajú možnosť zdokonaliť sa v anglickom jazyku, v rámci kurzov sa môžu učitelia oboznámiť s novými metódami a formami vzdelávania.

Mgr. Júlia Tarhajová:
Creative Methodology for the Classroom.
V projekte účastníčka získala tieto inovatívne metódy využiteľné vo  vyučovaní:

•       Rozvoj komunikačných schopností prostredníctvom didaktických hier

•       Farba reči, intonácia, prízvuk v rámci slov a viet

•       Techniky tvorenia a rozprávania príbehov

•       Prispôsobenie vyučovania rôznym potrebám žiakov

•       Tvorivé vyučovanie gramatiky, slovnej zásoby a osvojovania si komunikatívnych zručností

•       Prispôsobenie vzdelávacích aktivít pre rôzne vekové a rozumové schopnosti ľudí

•       Rozprávanie príbehov ako prostriedok precvičenia gramatiky a komunikatívnych zručností.

Mgr. Marcela Trebulová :
Drama Techniques for Creative Language Teaching.
V rámci projektu účastníčka získala tieto inovatívne metódy využiteľné vo  vyučovaní:

•       Dynamická práca v skupinách

•       Využitie reči tela ako nástroja komunikácie

•       Zapojenie mimiky pri rozprávaní príbehov

•       Zlepšenie hlasovej techniky a dýchania počas rozprávania

•       Využitie dramatizácie príbehov počas vyučovania

•       Využitie piesní, hudby a drámy na hodinách AJ

•       Farba reči, intonácia, prízvuk v rámci slov a viet

Drama in the learning proces

Aplikovanie drámy do vyučovacieho procesu malo vplyv na zvýšenie motivácie žiakov. Žiaci siedmeho ročníka nacvičili divadielko Chicken Licken v anglickom jazyku. Prezentovali ho počas vianočnej besiedky dňa 21.12.2015, ktorá bola zorganizovaná pre celú školu i pre širokú verejnosť.

          Mladší žiaci počas tohto predstavenia zaspievali tradičné anglické koledy.

 

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 10.12.2015 vyučujúce anglického jazyka zorganizovali olympiádu na našej škole. Snažili sa vniesť do súťaže tradície a princípy Európskej únie. Talentovaní žiaci mali možnosť otestovať si svoje vedomosti v cudzom jazyku. Víťazka súťaže Ivana Borovičková, žiačka 9. ročníka postúpila do okresného kola.

Tematický seminár pre mobilitné projekty Erasmus+

 

Naša škola sa zúčastnila na tematickom seminári  s názvom:

Čo prináša nadnárodná mobilita zamestnancov? Vplyv mobilitných projektov Erasmus+ na organizáciu,

ktorý sa konal dňa 10. decembra 2015 v hoteli Holiday Inn v Žiline.

 

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávania a odbornú prípravu organizovala tematický seminár, ktorý bol určený realizátorom projektov v kľúčovej akcii KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov programu Erasmus+ schválených v rokoch 2014 a 2015.

Cieľom seminára bolo:

  • oboznámiť účastníkov s požiadavkami programu Erasmus+ z hľadiska prepojenia nadnárodnej mobility zamestnancov/pracovníkov a strategického rozvoja organizácie,
  • prezentovať vybrané mobilitné projekty KA1v sektoroch školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých. Prezentácie príkladov dobrej praxe uviedol Šimurka Marek - Piaristická spojená škola F. Hanáka v Prievidzi, Chynoradská Jana - Harmony Academy, s.r.o., Trnava, Pilárová Katarína - Spojená škola, Nižná,
  • vytvoriť priestor pre diskusiu a výmenu skúseností medzi realizátormi projektov - pracovné skupiny počas, ktorých sme hľadali silné a slabé stránky projektov → Dopad na účastníkov mobilít → Dopad na organizáciu → Dopad na žiakov/ učiacich sa → Dopad na ďalšie organizácie/ miestnu komunitu.

Dňa 27. novembra 2015 sme sa zúčastnili seminára, na ktorom sme prezentovali naše skúsenosti v kľúčovej akcii KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov programu Erasmus+ zúčastneným pedagógom zo Žilinského kraja.

Cieľom seminára bola výmena skúseností a postrehov v rámci realizácie projektu. Keďže ani jeden z prítomných učiteľov nemal skúsenosť s vypracovaním  projektu, poskytli sme im cenné informácie ako postupovať pri realizácií projektu.

POZVÁNKA

SEMINÁR

GROW WITH HARMONY AND PILGRIMS

Tešíme sa, že máme opäť tú česť Vás už po deviaty rok pozvať na sériu praktických seminárov, ktoré organizujeme po celom Slovensku v spolupráci s prestížnym inštitútom pre vzdelávanie učiteľov Pilgrims v Canterbury (www.pilgrims.co.uk).

V tomto roku privítame medzi nami nezabudnuteľného a charizmatického  CHAZa PUGLIESE, ktorý nás už niekoľko krát sprevádzal našimi potulkami za Vami – kolegami z rôznych škôl Slovenska a ktorého ste už mnohí mali možnosť stretnúť aj na svojich pobytoch v Canterbury. Prijmite naše pozvanie na „ochutnávku“ praktických aktivít pri vyučovaní jazyka vo Vašich triedach.

Zároveň máte opäť možnosť získať praktické rady ohľadom získania grantu na metodické pobyty vo Veľkej Británii počas roka 2016-17 prostredníctvom ERASMUS PLUS!

A nielen to! Jeden z Vás bude po skončení série seminárov vylosovaný a získa metodický pobyt pre učiteľov v nádhernom historickom mestečku Canterbury počas leta 2016 ZDARMA!

Za posledných 9 rokov sa na základe našej iniciatívy tešilo zo svojich pobytov už niekoľko stoviek spokojných učiteľov z celého Slovenska. Nechajte sa inšpirovať ich skúsenosťami a zážitkami na:

http://www.harmony.sk/kurz/projektove-poradenstvo/

Viac informácií o konkrétnom mieste konania, ako aj dátume a čase nájdete v prihláške na konci tohto listu. Podrobnejšie informácie získate u Andrey Rebrovej na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Svoju prihlášku na semináre vo všetkých mestách odovzdajte, prosím,  mailom naTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..Uzávierka prihlášok do všetkých miest je 20/11/2015.

Tešíme sa na stretnutie so známymi tvárami z minulých rokov, ako aj so všetkými novými progresívnymi učiteľmi, pre ktorých sa túžba objavovať nové cesty, ako byť tým správnym učiteľom, stala prirodzenou súčasťou ich života Ak o seminár nemáte záujem, ale radi by ste sa uchádzali o grant na metodicko-jazykový pobyt v roku 2016/17 zo zdrojov Európskej únie, radi Vám poskytneme informácie na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Termín podávania prihlášok február 2016.

Tešíme sa na Vás.

Vaša Andrea Rebrová

Projektová konzultantka Centra inovácií Learn & Lead Harmony SCHOOL a ACADEMY