Nadišla druhá májová nedeľa, kedy všetky mamy slávia sviatok. Naše slniečka si pripravili pre maminy prekvapenie a prišli im zaspievať, zatancovať i zarecitovať do kultúrneho domu. Samozrejme, že nechýbal ani ani malý darček, zhotovený s láskou. (foto)