Dňa 27.3.2018 sme sa boli pozrieť v škole na našich kamarátov - prvákov. Ukázali nám pod vedením Mgr. Frniakovej , čo všetko sa už v škole naučili. A my sme tiež predviedli, čo všetko už vieme.(foto) Veľmi sa tešíme na zápis .

Dňa 15.3.2018 sme boli na exkurzii v miestnej knižnici v Jablonovom. Privítala nás pani Balážová,ktorá deťom poukazovala množstvo detských kníh, ktorými knižnica disponuje. Deti sa s chuťou pozreli do prezerania.(foto)

14. februára, akurát na sviatok Valentína, k nám zavítalo divadlo Príbeh s predstavením O neposlušnej Alici. Rozprávkový príbeh o dievčatku Alici, ktorá nechcela nikoho poslúchať, až kým ju to klaun Pepé, jej hračka, nenaučil. Že ako? To sa deti dozvedeli v rozprávke.(foto)

Fašiangy sa končia a tradične na záver robíme karneval. Toho roku sme sa preniesli do sveta sci-fi, nakoľko k nám zavítali samí ...manni...superman, batman, airoman ... Pozrite sa s nami  sami (foto) Čakal nás tanec, súťaže, občerstvenie a kopec zábavy.

Konečne Perinbaba riadne pretriasla perinu a napadol sneh. Rýchlo sme oprášili boby, lopáre a hor sa na kopec. Ba i zimné slniečko sa na nás usmievalo, keď sme leteli dole kopcom. (foto) Bolo že to radosti.