Krásny októbrový deň nás vytiahol na lúku púšťať šarkanov. To bolo radosti. Naše vlastnoručne vyrobené šarkany lietali sem - tam a za odmenu deti dostali diplomy. (foto)

Jeseň už priniesla svoje plody a odela sa do farebných šiat. Využili sme dary, ktoré nám poskytla a urobili zopár produktov. Pomohli nám aj niektoré maminy, ktoré sa doma pohrali so svojimi deťmi. Svojimi výrobkami sme sa prezentovali na výstave v kultúrnom dome. Výstava bola krásna a obohatená aj fotografiami obce v minulosti a dnes, ktoré deti tiež zaujali a hľadali na nich miesta a ľudí, ktorých poznajú. Teta Bednárová nás ponúkla ovocnými koláčikmi a dostali sme aj odmenu. Ďakujeme. (foto)

Hovorí sa že " V zdravom tele zdravý duch". S touto myšlienkou sme sa stotožnili a vycestovali sme do Súľova za našimi kamarátmi. Tam sme si zasúťažili a  popasovali sa so športovými úlohami. Každý dosiahol cieľ a za odmenu dostal medailu a malú odmenu. Po ukončení sme sa boli pozrieť na výstavu ovocia a zeleniny v Súľove.(foto)

Dnes nastal ten veľký deň, kedy brány našej MŠ k septembru opustia naši predškoláci. Už vyrástli zo škôlkarskych postielok a aj stolička už je malá, poznajú písmenká, vedia počítať a už sa veľmi tešia do veľkej školy. Nuž prajeme im veľa úspechov a lúčime sa s Jurkom Krajčim, Jankom Krištofom Butkom, Martinkom Gajdošom, Jožkom Rambalom, Miškou Hanulíkovou, Klárkou Ondruškovou, Karinkou Bučovou, Filipkom Mosorom a Martinkom Krajčim./foto/

V dňoch 11.6. - 15.6. prebiehal plavecký výcvik na plavárni Púchov. Zúčastnilo sa ho 12 detí. Zábavnou formou sa deti oboznámili s vodou, osvojili si základy plávania. Za svoj výkon dostali "Mokré vysvedčenie". /foto/

1.júna sa naša trieda premenila na cirkusovú arénu. Pre deti boli pripravené zábavné hry a súťaže a samozrejme aj sladké prekvapenie. /foto/