Milí rodičia, 

vytvorte si spolu so svojimi deťmi knihu s prediktabilným textom O lese. Deti si ňou rozvíjajú predčitateľskú gramotnosť a podporujú tréning zrakovej pamäte. Kniha je charakteristická jednoduchým a pravidelne sa opakujúcim textom, ktorý je doplnený obrázkami. 

Každý list našej knihy bude obsahovať rovnaký text ,,V našom lese žije", ale zakaždým s iným obrázkom lesného zvieratka (vlk, jeleň, líška...).  Deti, počas čítania hovoria text spamäti a pomenovávajú názvy lesných zvieratiek. Napr. ,,V našom lese žije..." a dieťa odpovedá podľa príslušného obrázka (napr. vlk). Počas čítania si ukazujte prstom smer textu a obrázky. 

Hra na reťazenie slov                                                                                                                                                                                                                     S pomocou vytvorenej knihy sa môžete zahrať hru na slovnú reťaz, tak že budete postupne pridávať ďalšie zvieratká aj s opakovaním predchádzajúcich slov. Potom si knihu zatvorte a vymenujeme lesné zvieratká, tak ako išli za sebou v správnom poradí.     

V našom lese žije vlk.

V našom lese žije vlk, jeleň. 

V našom lese žije vlk, jeleň, líška.

V našom lese žije vlk, jeleň, líška, medveď. 

V našom lesej žije vlk, jeleň, líška, medveď, sova.                                                                                                                                                                           

Koľko zvieratiek ste si zapamätali? Môžete pridať aj ďalšie a pokúsiť sa ich zopakovať. Prajem Vám príjemnú zábavu :)   

 

Na výrobu knihy s prediktabilným textom budeme potrebovať: 

  • vytlačené obrázky lesných zvierat (viď príloha)
  • výkres formátu A4 (12 ks)
  • nožnice
  • fixku
  • lepidlo
  • dierkovač
  • špagát

Klik: files/obrazky_-_lesne_zvierata.pdf

 

Ak nebudete knihu vyrábať, posielam Vám link, kde si ju môžete nájsť a prečítať. 

Klik: http://fliphtml5.com/raoe/vsbx/basic