Milé deti a rodičia,

včera sme spoločne navštívili Čarovný les a zahrali sme sa v ňom rôzne hry. Dnes sa presunieme do záhrady, kde na plote rady vysedávajú vrabce. Ale plot je po zime zničený, treba ho opraviť. Pomôžete nám?

Odkaz na PL sedí vrabec na plote: files/Zvisle_ciary_-_vrabec.pdf

Nový plot prilákal ďalšie vtáčaťá. Niektoré si posadali na pravú stranu plota, iné na ľavú. Vedel by si povedať, ktoré sa dívajú napravo a ktoré naľavo? Podľa zadania úlohy ich potom vyfarbi.

Odkaz na PL pravo-ľavá orientácia: files/Pravo-lava_orientacia.pdf

...a pri plote bol domček, v tom domčeku stolček, na stolčeku plech s múkou, čaruj po ňom svojou rukou :) 

Odkaz na kreslenie v múke: files/Kreslenie_do_muky.pdf

Odkaz na grafomotorické rady: files/Grafomotorika_-_rady.pdf

 

Vaša pani učiteľka Jarka