Zapis do MŠ 2019/2020

ZÁPIS DETÍ do materskej školy 

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

 

Od 1. septembra 2015 nadobudla účinnosť novela školského zákona (zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní). 

ZÁPIS ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY pre školský rok 2019/2020 prebehol 2. apríla 2019. 

 

ZÁPIS DETÍ do Materskej školy Súľov-Hradná a Materskej školy Jablonové PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 bude prebiehaťv rozpätí od 30. APRÍLA do 31. MÁJA 2019.

Tlačivá na zápis detí do materskej školy si vyzdvihnite priamo u učiteliek v MŠ, ktoré Vás budú informovať o podmienkach prijatia detí do MŠ.

 

Na stiahnutie:

Žiadosť o zápis

Podmienky prijatia detí do MŠ

Zapis do MŠ 2018/2019

Zápis detí do MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmienky prijímania detí do MŠ - príloha

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ - príloha