Karneval

Opäť nastalo fašiangové obdobie, ktoré je charakteristické rôznymi plesmi, karnevalmi, sprievodmi masiek a pod. Dňa 9. 2. 2018 sa KD v Súľove premenil na zázračnú miestnosť plnú karnevalových masiek (rozprávkových bytostí, športových fanúšikov...). Žiaci sa zapájali do rôznych súťaží, v ktorých mohli získať sladkú odmenu.

Špeciálna porota hlasovaním určila 10 naj... masiek. Udelený diplom bol pre víťazov tým najkrajším ocenením. Sladkú odmenu si okrem ocenených odniesol každý účastník. Veľké poďakovanie patrí aj rodičovskému združeniu, ktoré zabezpečilo sladké odmeny. O dobrú náladu a vynikajúcu hudbu sa postarali žiaci 9.ročníka.

Foto vo fotogalérii...

Deň zvierat

     Streda opäť patrila zvieratám. Štvrtého októbra si  pripomíname Svetový deň zvierat. Tento deň je zároveň sviatkom sv. Františka z Assisi, patróna zvierat a chudobných.
Je oslavou života zvierat vo všetkých jeho formách a pripomienkou dôležitosti vzťahu ľudí k živočíšnej ríši. Deviataci pri tejto príležitosti predstavili žiakom svojich domácich miláčikov (korytnačku a škrečka), porozprávali im o starostlivosti a ich potrebách. Okrem toho bola vyhlásená aj triedna súťaž. Žiaci si mali priniesť nejaký predmet, ktorý znázorňoval živočícha (mohlo to byť plyšové zvieratko, kľúčenka, knižka, peračník a pod.). Bolo zaujímavé pozorovať, ako sa počas prestávok hrali s týmito ,, zvieracími kamarátmi ".
      Zorganizovali sme aj  finančnú zbierku pre opustené a zranené zvieratá. Spoločnými silami sa vyzbieralo 65 eur, ktoré budú zaslané do Záchrannej stanice v Zázrivej. Touto cestou sme chceli upozorniť na neohľaduplnosť ľudí k týmto nemým tvorom a poukázať na dôležitosť spolužitia človeka a zvieraťa.


Všetkým prispievateľom ĎAKUJEME!

Foto vo fotogalérii ...

Svetový deň mlieka

       V stredu 27. septembra 2017 si žiaci našej školy, rovnako ako mnohé školy na Slovensku, pripomenuli Svetový deň mlieka v školách. Podstatou tohto dňa je upozorniť žiakov na dôležitosť pitia mlieka  a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.
       Mlieko obsahuje výživné a stavebné látky nevyhnutné pre stavbu tela a rast v detskom veku človeka. Okrem bielkovín, mliečneho cukru a vitamínov je významnou zložkou mlieka aj niekoľko minerálnych látok, spomedzi ktorých sú najdôležitejšími vápnik a fosfor. Oba sú v ľudskej výžive nenahraditeľné na tvorbu kostí a zubov.
        Pretože deti rady súťažia, opäť sme vyhlásili súťaž o SUPERTRIEDU ŠKOLY. V tento deň si mali žiaci priniesť mliečnu desiatu a zvieratko, ktoré nám dáva mlieko (kravu, kozu, ovcu). Po splnení úloh im boli pridelené jednotlivé body.

Začiatok školského roka

Pozvánka

Zem už opäť vonia jarou

       Jar je tu.  Spievajú  vtáky, rozkvitajú lúky, pučia stromy, oddýchnutá zem sa prebúdza po zime. Krajina sa oblieka  do zelenej  farby – farby nádeje a nového života.

       Jar nakukla aj do našej školy. Dvere jej pootvorili šikovné deti a ona im pomohla pri tohtoročnom jarnom tvorení na hodinách výtvarnej výchovy, techniky a sveta práce. Vyskúšali  sme si rôzne techniky zdobenia kraslíc, pracovali s korálikmi, prírodninami, papierom či farbami. Využili sme aj odpad. Plastové fľaše nám poslúžili ako kvetináče pri siatí rôznych  druhov zŕn.

       Výstavka prác žiakov dôstojne  zdobí vstupnú časť budovy našej školy.  Svedčí o zručnosti a šikovnosti mnohých našich žiakov.