Okresné kolo matematickej olympiády

Okresné kolo matematickej olympiády

V okresnom kole matematickej olympiády, ktoré sa konalo 4. apríla 2017, nás reprezentovali dvaja žiaci 8. ročníka. Krásny výsledok dosiahol Samuel Tarhaj, ktorý sa umiestnil na 1.-2. mieste.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach!

 

 

Okresné kolo Pytagoriády

Okresné kolo Pytagoriády

Úspešní riešitelia školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda  postúpili do  okresného kola . Konalo sa  14. a 15. marca  2017 v CVČ Bytča. O poradí žiakov rozhodovali správne vyriešené úlohy a rýchlosť ich riešenia.

V okresnom kole sa najlepšie umiestnila žiačka 4. ročníka, Rebeka Maslíková, ktorá v kategórii P4 obsadila 1. miesto.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu a víťazke blahoželáme k úspechu!

 

Deň narcisov - boj proti rakovine

21. ročník Dňa narcisov

Aj tento rok vytvorili žiaci 8. ročníka hliadky dobrovoľníkov, aby urobili zbierku pre Ligu proti rakovine.

V piatok, 7. apríla, si všetci prispievatelia pripli na odev žltý narcis, ktorý pre onkologických pacientov znamená veľmi veľa, lebo je symbolom nádeje a prejavom podpory. 

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine, ktorá počas celého roka pripravuje projekty a programy, ktorými pomáha pacientom v ich konkrétnych problémoch, situáciách a výzvach. Okrem toho sa stará o prevenciu a informovanosť celej verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske združenia i výskum v oblasti liečby onkologických ochorení.

Ďakujeme, že aj vďaka Vašej podpore sme v tomto školskom roku vyzbierali 110 eur.

Foto vo fotogalérii...

Voda je život

               Voda je drahocenná a pre všetky živé organizmy na Zemi ničím nenahraditeľná surovina. Sprevádza nás počas celého života.  Ešte stále ju považujeme za samozrejmosť a zdá sa, že si neuvedomujeme jej vzácnosť.  Voda je život. Jej celosvetový význam je zakotvený  aj vo vyhlásení OSN, ktorá 22. marec určila za Svetový deň vody.                                      Pri tejto príležitosti a v rámci plánu environmentálnych aktivít na školský rok 2016/2017 sa 23.03.2017 šiestaci a siedmaci stretli  na poučnej besede o vode.  Pán Ing. Jozef Vrábel, pracovník Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. Žilina, žiakom vysvetlil a názorne priblížil zložitú „cestu kvalitnej pitnej vody“, ktorú očakávajú  obyvatelia, priemysel, poľnohospodári.  Spoločné stretnutie bolo  spestrené  vedomostným kvízom o vode. Najlepší  traja riešitelia boli na záver  odmenení  vecnými  cenami od spoločnosti SEVAK, a.s.

 

Zápis do 1. ročníka

Lyžiarsky výcvik

V dňoch 26. 1. – 1. 2. 2017 sa žiaci 6. – 8.ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku. V lyžiarskom stredisku Makov si pod vedením skúsených inštruktorov vyskúšali svoje lyžiarske schopnosti. Počasie nám prialo. Slniečko svietilo. Menej zdatní i skúsení lyžiari si posledný deň vychutnávali upravenú zjazdovku a tešili sa z rôznych súťaží. Po absolvovaní slalomu získali vytúžený diplom.  Žiaci sa vrátili domov spokojní a plní nezabudnuteľných zážitkov.

 

Foto vo fotogalérii... 

 

Ďalšie články...

  1. Hviezdoslavov Kubín