Hviezdoslavov Kubín

Dňa 21. 02. 2017 sa u nás konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Účasť na ňom bola veľmi veľká. Spolu sa ho zúčastnilo 25 žiakov z 1. a 2. stupňa. Žiaci súťažili v troch kategóriách v prednese poézie a prózy. Všetci súťažiaci boli veľmi pekne pripravení. Počas celej súťaže vládla príjemná atmosféra, ktorú riadila odborná porota, ktorá mala neľahkú úlohu  - vybrať v každej kategórii troch najlepších recitátorov. Po dlhšej porade sa pani učiteľky dohodli na nasledujúcich víťazoch:

I. kategória

1. miesto – Katarína Hofericová – 4.r.

2. miesto – Peter Baláž – 4.r.

3. miesto – Sára Kerešová – 3.r.

II. kategória

1. miesto – Alexander Sakala – 5.r.

2. miesto – Juraj Butko - 6.r.

3. miesto – Marek Pistovčák (próza) – 6.r.

                   Matúš Čička (poézia) – 5.r.

III. kategória

1. miesto nebolo udelené

2. miesto - Natália Danížková (8.r.)  

3. miesto -  Veronika Rantúchová (7.r.)

Výhercom srdečne blahoželáme. Víťazi  prvých miest nás budú ďalej reprezentovať v okresnom kole v Bytči. Dúfame, že i tam sa im bude dariť.

Foto vo fotogalérii...

Šaliansky Maťko - krajské kolo

                  Medzi najkrajšie literárne súťaže patrí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Svoje vie o tom aj naša žiačka Karin Staríčková, ktorá nás dňa 24. 2. reprezentovala v krajskom kole tejto súťaže. Síce nezískala vzácne ocenenie, aj tak jej patrí  vďaka za nádherný prednes povesti zo Súľova.  Preukázala svoje recitačné schopnosti a odchádzala s dobrým pocitom. Celé dopoludnie sa nieslo v duchu starodávnych povestí, krásy slova a prednesu.

Šaliansky Maťko

Dňa 12. 1. 2017 sa dvaja žiaci našej školy, víťazi školského kola súťaže Šaliansky Maťko, zúčastnili okresného kola tejto súťaže. Piatak Alexander Sakala sa vo svojej kategórii umiestnil na 3. mieste. Siedmačka Karin Staríčková získala v Bytči krásne 1. miesto. Postúpila do krajského kola v Žiline. Obidvom úspešným recitátorom povestí úprimne blahoželáme.

Zdokonaľovací plavecký výcvik

Žiaci 6. - 8. ročníka absolvovali zdokonaľovací plavecký výcvik.  V dňoch 2. - 4. 11. si svoje plavecké schopnosti , zdatnosť a vytrvalosť preverili v útulných priestoroch plavárne v Považskej Bystrici. Počas výcviku sa im venovali tri trénerky, ktoré dohliadali na správny spôsob plávania. Cieľom bolo zvládnuť viacero plaveckých štýlov a jeden plavecký štýl tak, aby preplávali dlhšiu vzdialenosť technicky správne a so štartovým skokom. Výcvik sa deťom veľmi páčil. Až najbližšia letná sezóna preverí ich nové plavecké schopnosti.

Výchovný koncert "Dr. Zembolí"

Žiaci 1. a 2. stupňa absolvovali 25. októbra pútavou formou výchovný koncert. Umelecká agentúra LETart production nám ponúkla zábavný interaktívny koncert s názvom "Dr. Zembolí". Boris Lettrich spevák zo skupiny AYA a Peter Miháľ bubeník Tomáša Bezdedu spolu so žiakmi hľadali spôsoby, ako jednoducho, malými krôčikmi dokážeme liečiť našu Zem. Bol to koncert plný poučných textov a veselých pesničiek so zameraním na ekológiu a environmentálnu výchovu. Veríme, že pre našich žiakov bol tento výchovný koncert prínosom.

Foto vo fotogalérii...

Plavecký kurz 1.stupeň

Od 4. - 7. októbra žiaci 2., 3. a 4. ročníka absolvovali plavecký výcvik na plavárni v Považskej Bystrici. Plavecký kurz prebiehal pod vedením troch profesionálnych tréneriek. Ich zodpovedný prístup k deťom sa nám veľmi páčil. Ku každému z detí pristupovali individuálne. Na začiatku absolvovali vstupné testy plaveckej zdatnosti a zoznámili sa s vodným prostredím. Hravou formou skúšali rôzne spôsoby dýchania. Ponárali sa a lovili z dna bazéna predmety s cieľom odbúrať strach. Učili sa rôzne plavecké štýly (kraul, znak). V posledný deň kurzu bolo všetkým jasné, že voda nie je strašiakom. Každé dieťa predviedlo, čo sa naučilo. Splnili cieľ - zaplávať jedným plaveckým štýlom čo najväčšiu vzdialenosť bez zastavenia. Domov si hrdo priniesli "mokré" vysvedčenie.

Ďakujeme ZRPŠ za financovanie autobusovej dopravy. 

Foto vo fotogalérii...

Ďalšie články...

  1. Cezpoľný beh