Cezpoľný beh

Dňa 20.9.2016 sa uskutočnilo školské kolo v cezpoľnom behu. Zúčastnili sa ho žiaci 7., 8. a 9. ročníka.

Vyhodnotenie:

 

Kategória dievčatá: 1. miesto Katarína Smatanová 7. ročník

                                2. miesto Karin Staríčková 7. ročník

                                3. miesto Natália Tabačíková 8. ročník

Kategória chlapci: 1. miesto Filip Kereš 9. ročník

                              2. miesto Sebastian Bučo 7. ročník

                              3. miesto Pavol Hrivo 8. ročník

Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme.

V piatok 23.9.2016 sa uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu v Súľove. Reprezentovali nás: 7. roč. - Karin Staríčková, Sebastian Bučo,

                                 8. roč. - Lucia Búšovská, Natália Tabačíková, Adam Maslík,

                                 9. roč. - Filip Kereš.

Všetkým ďakujeme.

 

Jesenná výstava

Jesenné dni priniesli pestrú paletu farieb aj do našej školy. Práce a vtipné výrobky s tematikou jesene  žiaci vytvorili nielen pod vedením pani učiteliek, ale aj samostatne doma. Všetkým patrí veľké poďakovanie za usilovnú prácu.   Foto vo fotogalérii...


 

Cvičenie v prírode

Pekné jesenné počasie sme s deťmi z 1. stupňa využili na "Cvičenia v prírode". Žiaci 3. a 4. ročníka sa vybrali smerom do Jedľovníka. Po ceste zdolávali prírodné prekážky. Najväčšou radosťou bola hra s prírodninami. Cez potok vytvárali z dreva mosty, z kameňa priehrady a tým pomohli aj lesníkom vyčistiť danú oblasť od polámaných konárov.

Foto vo fotogalérii...

 

Svetový deň mlieka v školách

Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou udalosťou podporovanou Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Mlieko a mliečne výrobky plnohodnotne vyživujú rastúci detský organizmus. Hlavnou úlohou tohto dňa je dôležitosť pitia mlieka u detí. Preto sme aj my na našej škole zorganizovali akciu k tomuto dňu. Naše pani kuchárky pre všetkých žiakov pripravili štyri druhy nátierok a štyri druhy rôzne ochutených mliek. Najstaršie žiačkynaaranžovali taniere a ochutnávka sa mohla začať. Vrámci celoškolskej súťaže mali žiaci ešte 3 úlohy:  

1. úloha - mať oblečené biele tričko

2. úloha - mať mliečnu desiatu

3. úloha - vytvoriť triednu kuchársku knihu (recepty obohatené o mliečne produkty)

Foto vo fotogalérii...

 

 

 

 


 

Testovanie 9-2016

Aj v tomto školskom roku žiaci 9.ročníka absolvovali previerku vedomostí Testovanie 9. Zúčastnili sa  všetci 18 žiaci. Priebeh testovania kontrolovala aj pracovníčka štátnej školskej inšpekcie. Žiaci dosiahli veľmi pekné úspechy:

slovenský jazyk a literatúra        78,4%                   (celoslovenský priemer – 62,6%),

matematika                              71,1%                   (celoslovenský priemer – 52,8%).

Úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov a body za výsledky v Testovaní 9 im pomohli  pri prijatí na stredné školy.  Všetci žiaci boli prijatí v prvom kole prijímacieho konania na nimi vybrané maturitné odbory.

Srdečne im blahoželáme a želáme veľa úspechov.

Európsky týždeň športu

13. septembra 2016 sme sa zapojili do celoeurópskej akcie - "Európsky týždeň športu". Počas dňa boli pripravené pre žiakov tieto aktivity.
"Hýbeme sa na kolesách" - dopravná výchova s Mestskou políciou z Bytče, kde sa deti naučili základy cestnej premávky pri používaní bicyklov a kolobežiek.

"Beh Terryho Foxa"- bežecké podujatie na počesť Terrance Stanleyho Foxa, ktorému v 18-tich rokoch diagnostikovali rakovinu kostí a amputovali pravú nohu.

"Jesenná olympiáda" - športové súťaženie detí jednotlivých tried.

Na konci náročného dňa všetci žiaci získali za svoj športový výkon účastnícky list.

Mgr. A. Frniaková

Foto vo fotogalérii...

 

 

Ďalšie články...

  1. Začiatok školského roka