ZÁPIS DETÍ do materskej školy pre šk. rok 2017/2018
 
Od 1. septembra 2015 nadobudla účinnosť novela školského zákona (zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní).
 Nová právna úprava posúva ZÁPIS ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY o viac ako dva mesiace neskôr. Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole pre školský rok 2017/2018 sa uskutočnil 3. apríla 2017.
Vzhľadom na zmenu termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky dochádza k zmene termínu zápisu v materských školách. 
ZÁPIS DETÍ do materskej školy pre šk. rok 2017/2018 bude prebiehať v rozpätí
od 30. APRÍLA do 31. MÁJA 2017.
Prihlášky na vyplnenie si môžete vyzdvihnúť v MŠ alebo stiahnuť zo stránky www.zssulov.sk.
Vyplnené prihlášky potvrdené od lekára odovzdajte priamo v MŠ!