Krátka rozprávočka !Milí rodičia, vyskúšajte si s deťmi maľované čítanie. Nechajte ich rozmýšlať a podľa vlastnej fantázie doplniť text na základe obrázka. U nás v MŠ ich maľované čítanie veľmi zaujíma. Následne ich môžte nechať nakresliť nejaké zvieratko z príbehu alebo príbeh samotný. Zopakujte si s nimi o čom bol príbeh, tak budete rozvíjať ich komunikačné zručnosti.  Pekný deň :)