Rozdelenie triednictva šk. rok 2018/19:

1.       ročník:                  Mgr. Mária Bátrnová

2.       ročník:                  Mgr. Andrea Frniaková

3.       ročník:                  Mgr. Jana Ivanková

4.       ročník:                  Mgr. Júlia Tarhajová

5.       ročník:                  Mgr. Mariana Kalabusová

6.       ročník:                  Mgr. Petra Novosadová

7.       ročník:                  Mgr. Gabriela Rosová

8.       ročník:                  Mgr. Monika Škuláňová

9.       ročník:                  Mgr. Marcela Trebulová