Začal sa školský rok 2020/2021 a všetci sme sa potešili, že sa opäť stretáme v škole, aj keď za určitých epidemiologických opatrení. Skončil september. Nikto z nás však netušil, že od 26. októbra 2020 ostanú triedy 2. stupňa zívať prázdnotou.  Každý pondelok v novom týždni bol pre nás všetkých – rodičov, zamestnancov školy, ale aj žiakov z 1. stupňa výzvou, či sa opäť stretneme v triede a budeme nadobúdať nové poznatky so svojimi spolužiakmi, pani učiteľkami a vychovávateľkami. Do Vianoc sme to ako tak zvládli. Nielen to vzdelávanie, ale aj aktivity, ktoré sme mohli za prísnych opatrení vykonať. A ktoré to boli? V krátkosti Vám ich zhrnieme. 

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy, prajeme Vám príjemné čítanie.

 

ŠKOLSKÝ SPRAVODAJ 2