RNDr. Ján Mekiňa 

­    riaditeľ školy

Mgr. Anna Bušfyová

­    zástupkyňa RŠ pre ZŠ

 

­   

Mgr. Iveta Maceková

­    zástupkyňa RŠ pre MŠ

Mária Jakubíková

­    vedúca ŠJ Súľov – Hradná a ŠJ Jablonové

 

Triedni učitelia:

1.       ročník:                  Mgr. Júlia Tarhajová

2.       ročník:                  Mgr. Mária Bátrnová

3.       ročník:                  Mgr. Andrea Frniaková

4.       ročník:                  Mgr. Jana Ivanková

5.       ročník:                  Mgr. Marcela Trebulová

6.       ročník:                  Mgr. Mariana Kalabusová

7.       ročník:                  Mgr. Petra Novosadová

8.       ročník:                  Mgr. Gabriela Rosová

9.       ročník:                  Mgr. Monika Škuláňová

 

učitelia NAV:               Mgr.Katarína Hrabovská, Mgr. František Cvacho, Mgr. Marek Hrivňák

 

vychovávateľka ŠK:      Jarmila Csefalvayová

 

školský špeciálny pedagóg:   Mgr. Zuzana Kamasová

 

správca siete:              Mgr. Richard Hromec

Školníčka:              Zuzana Hrabovská

Upratovačky:          Petronela Kocianová

                           

Údržbár:                 Michal Smatana

Kuchárky:              Margita Krajčiová

                             Anna Majtánová

                             Monika Hrabovská

                             Alena Uková

                             Katarína Kurišová