Triedni učitelia:

1.       ročník:                  Mgr. Mária Bátrnová

2.       ročník:                  Mgr. Andrea Frniaková

3.       ročník:                  Mgr. Jana Ivanková

4.       ročník:                  Mgr. Júlia Tarhajová

5.       ročník:                  Mgr. Katarína ĎurcováGabriela Rosová

6.       ročník:                  Mgr. Gabriela Rosová 

7.       ročník:                  Mgr. Monika ŠkuláňováMarcela Trebulová

8.       ročník:                  Mgr. Marcela TrebulováMariana Kalabusová

9.       ročník:                  Mgr. Mariana Kalabusová

 

učitelia NAV: Mgr. František Cvacho, Mgr. Marek Hrivňák

vychovávateľka ŠKD: Ivana Piačková, Mgr. Katarína Šmahajová

školský špeciálny pedagóg: Mgr. Jana Ivanková

školský digitálny koordinátor: Mgr. Richard Hromec

 

MŠ Súľov - trieda Sovičky
Bc. Martina Bočková - triedna učiteľka
Lívia Seddaoui Pokorná
 
MŠ Jablonové
trieda Hviezdičky:
Michaela Klundová - triedna učiteľka
Mgr. Iveta Maceková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
 
 
trieda Slniečka:
Bc. Ľuboslava Pinčíková - triedna učiteľka
Katarína Marťáková
 
trieda Žabky:
Mgr. Monika Hujová - triedna učiteľka
Klaudia Butková

RNDr. Ján Mekiňa 

­    riaditeľ školy

Mgr. Anna Bušfyová

­    zástupkyňa RŠ pre ZŠ

 

­   

Mgr. Iveta Maceková

­    zástupkyňa RŠ pre MŠ

Mária Jakubíková

­    vedúca ŠJ Súľov – Hradná a ŠJ Jablonové

 

ZŠ Súľov - Hradná:

 

Školníčka:              Zuzana Hrabovská

Upratovačky:          Petronela Kocianová

                           

Údržbár:               Anton Bušovský

Kuchárky:             Margita Krajčiová

                             Zuzana Hrabovská ml. - MD

                             Monika Hrabovská

                             Anna Kocianová

                            

 MŠ Súľov - Hradná:

 

Školníčka:             Helena Hozdeková

 

MŠ Jablonové:

Školníčka:             Anna Majtánová

Kuchárky:             Ľubica Zrebná

                             Alena Uková

                             Anna Galová