Triedni učitelia:

1.       ročník:                  Mgr. Júlia Tarhajová

2.       ročník:                  Mgr. Mária Bátrnová

3.       ročník:                  Mgr. Andrea Frniaková

4.       ročník:                  Mgr. Jana Ivanková

5.       ročník:                  Mgr. Marcela Trebulová

6.       ročník:                  Mgr. Mariana Kalabusová

7.       ročník:                  Mgr. Petra Novosadová

8.       ročník:                  Mgr. Gabriela Rosová

9.       ročník:                  Mgr. Monika Škuláňová

 

učitelia NAV:               Mgr.Katarína Hrabovská, Mgr. František Cvacho, Mgr. Marek Hrivňák

 

vychovávateľka ŠK:      Jarmila Csefalvayová

 

školský špeciálny pedagóg:   Mgr. Zuzana Kamasová

 

správca siete:              Mgr. Richard Hromec