Informácie ohľadom zápisu do 1. ročníka budú aktualizované od 1.4. 2021 po zverejnených usmerneniach z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.