V prílohe je zverejnená Zmluva o poskytnutí grantu.